Wie zijn wij?

De Unie Van Vrijwilligers (UVV) vindt het belangrijk om mensen die dat nodig hebben, te helpen en te ondersteunen. Mannen, vrouwen, jong en oud, iedereen is welkom bij de UVV om zich in te zetten voor de ander.

Daarom luidt onze doelstelling:

“Het veraangenamen van het leven van kwetsbare mensen door bevorderen en verlenen van maatschappelijke hulp door vrijwilligers met flexibiliteit, kwaliteit en betrouwbaarheid als voornaamste kenmerken”

Wij werken alleen met vrijwilligers en streven naar een hoog kwaliteitsniveau, zowel van de vrijwilligers als van het werk. Als u bij de UVV aan de slag gaat leert u veel mensen kennen en bent u zinvol en maatschappelijk bezig. Daarnaast profiteert u van de kennis en ervaring die de UVV u te bieden heeft.

In Hendrik-Ido-Ambacht werkt de UVV voor de zorg- en welzijnsorganisatie De Blije Borgh, waar ook de locaties Emmastaete, Sophiastaete en Wielstaete onder vallen.  
Daarnaast zorgt de UVV voor een luisterend oor en praktische hulp bij mensen thuis.

UVV Hendrik-Ido-Ambacht is een grote en actieve afdeling met ca. 350 vrijwilligers. 

 

Over “De Blije Borgh”          Organisatie          Bestuur          Werken bij UVV